WATER & SANITATION
KWATKPUPO30
Kit motor pump petrol

KWATKPUDO62

Kit motor pump diesel

KWATMHOS02
Module additional hoses
+ coupling 2"


KWATMHOS03
Module additional hoses
+ coupling 3"


KWATKTAN02

Kit collabsible water tank
+ connectors 2"
KWATKTAN15
Kit collabsible water tank
+ connectors 2"

KWATKCHL01
Kit chlorination & water
control 10000 pers/1 week


KWATMTOOWAT
Module water tools

KWATMADA02
Module adaptation 2"/3"
tanker / other systems


KWATMDISO1W
Module water distribution
n